Driftsaftale

Hvad er en driftsaftale?

Driftsaftalen er møntet på de mindre ejendomme / boligforeninger, som ikke har en vicevært til at varetage den daglig drift af ejendommen.

Driftsaftalen kan sikre at ejendommens funktionalitet fungere til dagligt uden at være til gene for beboerne.

Hvad indeholder en driftsaftale?

Driftsaftalen tilpasses den enkelte ejendom og boligforeningens behov. Men som udgangspunkt indeholder en driftsaftale:

  • En gennemgang af ejendommens varmecentral 1 gang pr. kvartal og aflæsning af diverse målere
  • At sikre at der indgås aftaler med de relevante håndværkere ift. udbedring af skader, som er beskrevet i  ejendommens vedligeholdelsesplan
  • Tilsyn af håndværkernes arbejde
  • Godkendelse af regninger fra håndværkerne
  • Telefonisk henvendelse fra beboerne i tidsrummet 11.00-13.00 samt 15.00-17.00 om akutte problemer med ejendommen.
  • Udvidet teknisk support til bestyrelsen

Hvilke fordele giver en driftsaftale?

En driftsaftale giver en lettere hverdag til ejendommens bestyrelse og sikrer, at der bliver taget hånd om ejendommens daglige problemer.

Derudover giver aftalen bestyrelsen i boligforeningerne adgang til teknisk support af en byggetekniker i akutte tilfælde helt frem til  kl. 22.00.

Aftalen gælder kun for boligforeninger i Storkøbenhavn, København, Frederiksberg og Odense.

 

Mere om drift og vedligehold: