Enfamiliehuse og sommerhuse

Nedrivning af bærende væg

Nedrivning af en bærende væg kan resultere i flere forskellige markante fordele. Lejlighedens kvadratmeter kan bl.a. udnyttes på den mest optimale måde, og der kan tilføjes mere funktionalitet til lejligheden. Sagt med andre ord vil en fjernelse af en væg give dit hjem en helt ny[...]

Renovering af badeværelser

Håndbog for renovering af badeværelser. Ved renovering af badeværelser anbefales det at følgende overholdes: Der udarbejdes et projekt for renoveringen, hvor en kopi fremsendes til bestyrelse. Der søges om byggetilladelse hos kommunen med tegninger og beskrivelser i 3 eksemplarer[...]