AFTALEGRUNDLAG

BESTEMMELSER FOR TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND – ABR 89

Hos ART-TEK Ingeniør Rådgivning ApS udfører vi opgaverne, i henhold til almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89 med mindre andet er specifikt aftalt.

 

pdfDownload ABR 89

 

 

BETALINGSBETINGELSER

Hvis ikke andet er aftalt, bliver opgaverne faktureret når de færdigt udarbejdede projektmaterialer bliver fremsendt til kunden.

Private kunder: 8 dage netto

Erhvervs kunder: 14 dage netto

 

FORSIKRING

Forsikringselsskab: Hdi-Gerling, Filial Af Hdi Global Specialty SE, Tyskland. Policenr.: 59.0.07.000.

Dækning ved materialeskader: kr. 10.000.000,00

Dækning ved personskader: kr. 10.000.000,00