Aftalegrundlag

Aftalegrundlag

ART–TEK Ingeniør Rådgivning ApS udfører opgaverne i henhold til almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89 med mindre andet er specifikt aftalt.

pdfDownload ABR 89

 

Betalingsbetingelser

Hvis ikke andet er aftalt, bliver opgaverne faktureret når de færdigt udarbejdede projektmaterialer bliver fremsendt til kunden.

Betalingsbetingelser for private kunder: 8 dage netto

Betalingsbetingelser for erhvervs kunder: 14 dage netto

Forsikring

Forsikringselsskab: AIG Europe Limited Police nr.: 59.0.07.000

Dækning ved materialeskader: kr. 10.000.000,00

Dækning ved personskader: kr. 10.000.000,00