MEDARBEJDERE

Konstruktionsingeniør

Mobil: +45 2594 8499

E-mail: az@art-tek.dk

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 2722 0003

E-mail: ah@art-tek.dk

Civilingeniør og projektleder

Mobil: +45 2722 0004

E-mail: ce@art-tek.dk

Civilingeniør

Mobil: +45 2594 8495

E-mail: gs@art-tek.dk

Økonomiansvarlig

Mobil: +45 2040 6384

E-mail: ja@art-tek.dk

Studiemedhjælper

E-mail: js@art-tek.dk

Byggesagkyndig og energikonsulent

Mobil: +45 4025 0191

E-mail: js@art-tek.dk

Konstruktionsingeniør

Mobil: +45 2722 0005

E-mail: mo@art-tek.dk

Projektleder assistent

Mobil: +45 2594 8496

E-mail: mf@art-tek.dk

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 2594 8497

E-mail: mol@art-tek.dk

Salg og Marketing

Mobil: +45 2594 8493

E-mail: pd@art-tek.dk

Projektleder

Mobil: +45 2594 8491

E-mail: qd@art-tek.dk

Konstruktionsingeniør

Mobil: +45 2594 8490

E-mail: rs@art-tek.dk

Civilingeniør og tegnestueleder

Mobil: +45 2722 0002

E-mail: rh@art-tek.dk