BOLIGFORENINGER

MARSKENBO / BISPENBO

Bygherren har bedt ART-TEK Ingeniør Rådgivning stå for deres altanprojekt, fra skitseforslag, aflevering til mangelgennemgang af hele ejendommen. Ejendommen er en udlejningsejendom med 150 lejligheder.   Projektet omfatter: 25 franske altaner i stueetagen 100 altaner i[...]

Læs mere

ØSTERBROGADE 120

Ejeren af ejendommen har bedt ART-TEK at hjælpe med en gennemgribende renovering af ejendommen. ART-TEK har udarbejdet myndighedsprojekt og indhentet byggetilladelse.   ART-TEK har udarbejdet statiske beregninger og udbudsmaterialer og indhentet pris fra flere[...]

Læs mere

AB THORVALDSENSVEJ

Som en naturlig del af vedligeholdelsesplanen, skulle boligforeningen AB Thorvaldsensvej skifte tag og samtidig foretage en facaderenovering. Da taget blev fjernet, afsløres en stor svampeskade som havde spredt sig til tagkonstruktionen og dele af murværket. Svampeskaden blev udbedret og[...]

Læs mere

AB FOLKVARSVEJ

ART-TEK har udført både rådgivning i forbindelse med opsætning af altaner, samt renovering af ejendommen. Altanerne er etableret på gårdsiden til andelsboligforeningen. Rådgivningen omfatter kontakt forhold, tilsyn, mangelgennemgang og aflevering. Projektet omfatter etablering af 8 lette[...]

Læs mere

AB SØLVHOLM

AB Sølvholm er en andelsforening i hjertet af København. ART-TEK Ingeniør Rådgivning har efter en større brand, fungeret som bygherrerådgiver og varetaget foreningens interesser i forbindelse med genopbygningen. Herunder løbende kvalitetskontrol af håndværkernes udførte arbejdet, samt[...]

Læs mere

EF LYNGBY SØTERRASSER

EF Lyngby Søterrasserne er en ejerboligforening bestående af fire beboelses blokke med i alt 42 lejligheder og otte opgange. Foreningen ligger med en smuk udsigt over Lyngby sø og tæt på Mølleåen.   De i alt fire beboelsesblokke, er opført i to etager med stue, første sal,[...]

Læs mere

ØSTERBROGADE 120

Total byggerådgivning – renovering og istandsættelse af ældre bygning Ejendommen er en ældre bygning, der igennem mange år har været dårligt vedligeholdt. Med en total renovering og istandsættelse, har bygningen fået smukke kobberbeklædte kviste og et nyt tag med naturskiffer.[...]

Læs mere

AB ERIK EJEGOD

AB Erik Ejegod har bedt ART-TEK Ingeniør Rådgivning at overtage deres altanprojektet efter en lang proces, hvor der ikke var sket fremdrift i projektet. Projektet omhandlede etablering af 49 altaner i alt.   ART-TEK har hurtigt skabt et overblik over de forskellige stadier i projektet,[...]

Læs mere

EF KRUSÅGADE 32 / INGERLEVSGADE 110

Rådgivning i forbindelse med revner i facade ART-TEK har bistået med rådgivning om etablering af altaner for en boligforening, hvor facaderne har større revner. Dette tyder på bevægelse i jordbunden. Det har derfor været nødvendigt med en undersøgelse for at finde ud af, om revnerne[...]

Læs mere

AB Sølvholm

Istandsættelse af ejendom efter brand I forbindelse med en større brand på ejendommen er Art-tek blevet valgt af andelsboligforeningen til at varetage foreningens interesser i forbindelse med genopbygningen. Art-tek udfører fagtilsyn i forbindelse med genopbygning af tag (skifter + tagpap),[...]

Læs mere

SORTEDAM DOSSERING

Vi er i gang med forskellige projekter på ejendommen på Sortedam Dossering. Alle projekter er i samarbejde med arkitektfirmaet ArkitektStudio.   Etablering af taglejligheder. ART-TEK udarbejder konstruktionprojekt med tilhørende statiske beregninger. Derudover udfører vi[...]

Læs mere

FORHÅBNINGSHOLMS ALLÉ

Andelsforeningen Forhåbningsholms Allé 39, på Frederiksberg, skulle udføre et projekt med opsætning af altaner på ejendommens gavl. ART-TEK Ingeniør Rådgivning foretog hele projekteringsfasen herunder myndighedsbehandling, statiske beregninger m.m. Efterfølgende henvendte[...]

Læs mere