statiske beregninger i københavn og frederiksberg

STATISKE BEREGNINGER

NYBYG ELLER OMBYG?

Er du i gang med et byggeri, så har du sikkert brug for udarbejdelse af statiske beregninger. I denne artikel kan du læse mere om, hvad statiske beregninger er, og hvordan du skal forholde dig til myndighederne m.m.

 

BYGGERIET OMFATTER

 • Nybyggeri af enhver art
 • Ombygning der vedrører bærende konstruktioner som fx: nedrivning af bærende væg, etablering af kvist, beregning af bjælker og spær m.m.

 

HVAD ER STATIK?

Statik er læren om kraftpåvirkede legemers ligevægt. Det vil sige, at statik er en del af mekanisk fysik, hvor bevægelser ikke indgår. Statik kan kort beskrives som viden om kræfter og kræfternes overførsel. Dermed forstås de statiske beregninger, som de ingeniørmæssige beregninger der redegører for de kræfter, der påvirker bygningskonstruktionerne. Derudover skal de statiske beregninger indeholde en redegørelse af overførslen af disse kræfter indbyrdes, mellem konstruktionsdelene og videre i det bærende system til fundamenterne. De statiske beregninger vil altid være en forenklet model af den virkelige konstruktion.

 

STATISKE BEREGNINGER OG DOKUMENTATION

De statiske beregninger udgør en del af den statiske dokumentation, som skal udarbejdes i forbindelse med byggeprojekter. Det er gældende både når der er tale om nybyggeri, tilbygning eller ombygning af eksisterende bygninger.

Den statiske dokumentation er ret omfattende, og inkluderer en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.m.

Kravet til statisk dokumentation fremgår af Bygningsreglement fra 2018 BR18. Opstillingen af den statiske dokumentation, er blevet beskrevet tydeligere i Statens Byggeforskningsinstitut SBI 271.

 

PÅVIRKNING PÅ BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Ved projektering af de bærende konstruktioner, samt udarbejdelse af statiske beregninger, skal der tages hensyn til:

 • Egenlast – Tyngden af de konstruktioner som skal understøttes
 • Nyttelast – Tyngden af  personlast, trafik, møbler, maskiner m.m.
 • Naturlaste – Snelast, vindlast m.m.
 • Ulykkelast – Eksplosion, brand, kollision m.m.

 

Derudover skal enhver statisk dokumentation indeholde vurdering af konstruktionerne ved anvendelse. Det vil sige, at konstruktionerne skal vurderes i forhold til nedbøjninger, udbøjninger, temperaturvariationer, fugtighedsvariationer, krybning af konstruktionsmaterialerne m.m.

 

BYGGETILLADELSE OG STATISK BEREGNINGER

Enfamilieshuse og rækkehuse – Kommunerne vil ikke længere modtage, og kontrollere de statiske beregninger, energirammeberegninger og konstruktionstegninger. Kommunerne kræver, at bygherren indsender ”Erklæring for teknisk dokumentation”, hvor bygherren påtager sig det fulde ansvar for, at byggeprojektet lever op til de gældende regler. Kommunerne har en arkivfunktion, således at statiske beregninger, energirammeberegninger og konstruktionstegninger fremsendes til kommunerne ved byggeriets afslutning i den såkaldte ”Lukkede kuvert”.

Det vil sige, at bygherren ikke kan undgå at udarbejde de statiske beregninger m.m. Det er derfor en god ide at udarbejde disse beregninger, samt tegninger inden byggeprojektet påbegyndes.

Etagebyggeri – Kommunerne skal behandle modtage ansøgningerne og kontrollere indplacering i konstruktionsklasser. Den tilknyttet certificeret statiker behandler ansøgningerne, således at der udarbejdes starterklæring i forbindelse med myndighedsansøgningen og sluterklæring i forbindelse med færdigmelding.

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

ART-TEK Ingeniør Rådgivning har stor erfaring med udarbejdelse af statiske beregninger og konstruktionsprojekter, hvilke udgør en kernekompetencer i firmaet. Derudover, har vi en solid erfaring med projektering af bærende konstruktioner inden for stål, træ, murværk og beton – herunder betonelementer.

Vi leverer de færdige beregninger som digitale PDF-filer, således at bygherren kan sende beregningerne direkte til myndighederne for indhentning af byggetilladelse. Til statiske beregninger hører tit konstruktionstegninger, der viser resultatet af beregningerne samt eventuelt forslag til midlertidig afstivninger. Dette er hvis der skulle være tale om renoveringsopgaver. Alle beregninger udføres i henhold til de gældende normer (Eurocodes med tilhørende danske nationale annekser).

 

ART-TEK FORDI…

 • Vi har både den teoritiske viden og den praktiske erfaring
 • Vi leverer beregninger i højt kvalitet
 • Vi leverer beregninger til aftalte tid
 • Vores priser er rimelige
 • Vi er resultatorienterede og løser vores opgaver i dialog med vores kunder

 

KONTAKT

Har du spørgsmål eller brug for et tilbud, så skriv på tilbud@ART-TEK.dk eller ring på telefon +45 2617 1919.

Drejer dit projekt sig om en tilbygning, eller nybyggeri af 1-families hus, Vil ART-TEK forbeholde sig retten til at takke nej-tak til opgaven.