statiske beregninger i københavn og frederiksberg

Statiske beregninger

Er du i gang med:

 • Nybyggeri af enhver art
 • Ombygning der vedr. bærende konstruktioner f.eks. nedrivning af bærende væg, etablering af kvist, beregning af bjælker og spær m.m.
 • Tilbygninger

Så har du sikkert brug for udarbejdelse af statiske beregninger. Du kan i denne artikel læse mere om, hvad statiske beregninger er, og hvordan du skal forholde dig til myndighederne m.m.

Definition af statik

Statik er læren om kraftpåvirkede legemers ligevægt. Det vil sige, at statik er en del af mekanisk fysik, hvor bevægelser ikke indgår. Statik kan kort beskrives som viden om kræfter og kræfternes overførsel. Dermed forstås de statiske beregninger, som de ingeniørmæssige beregninger der redegører for de kræfter, der påvirker bygningskonstruktionerne.  Derudover skal de statiske beregninger indeholde en redegørelse af overførslen af disse kræfter indbyrdes mellem konstruktionsdelene og videre i det bærende system til fundamenterne. De statiske beregninger vil altid være en forenklet model af den virkelige konstruktion.

Statiske beregninger og statisk dokumentation

De statiske beregninger udgør en del af den statiske dokumentation som skal udarbejdes i forbindelse med byggeprojekter. Det er gældende både når der er tale om nybyggeri, tilbygning eller ombygning af eksisterende bygninger.

Den statiske dokumentation er ret omfattende og inkluderer en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.m.

Kravet til statisk dokumentation fremgår af Bygningsreglement fra 2010 BR 10. Opstillingen af den statiske dokumentation er blevet beskrevet tydeligere i Statens Byggeforskningsinstitut SBI – Anvisning 223.

Påvirkninger på bærende konstruktioner

Ved projektering af de bærende konstruktioner og udarbejdelse af statiske beregninger, skal der tages hensyn til:

 • Egenlast, f.eks. tyngden af de konstruktioner som skal understøttes
 • Nyttelast, f.eks. tyngden af  personlast, trafik, møbler, maskiner m.m.
 • Naturlaste, f.eks. snelast, vindlast m.m.
 • Ulykkelast, f.eks. eksplosion, brand, kollision m.m.

Derudover skal enhver statisk dokumentation indeholde vurdering af konstruktionerne ved anvendelse. Det vil sige, at konstruktionerne skal vurderes i forhold til nedbøjninger, udbøjninger, temperaturvariationer, fugttighedsvariationer, krybning af konstruktionsmaterialerne m.m.

Byggetilladelse og statiske beregninger

For enfamilieshuse og rækkehuse vil kommunerne ikke længere modtage og kontrollere de statiske beregninger, energirammeberegninger og konstruktionstegninger. Kommunerne kræver, at bygherren indsender ”Erklæring for teknisk dokumentation”, hvor bygherren påtager sig det fulde ansvar for, at byggeprojektet lever op til de gældende regler. Kommunerne har en arkivfunktion, således at statiske beregninger, energirammeberegninger og konstruktionstegninger fremsendes til kommunerne ved byggeriets afslutning i den såkaldte ”Lukkede kuvert”.

Det vil sige, at bygherren ikke kan undgå at udarbejde de statiske beregninger m.m., og derfor er det en rigtig god ide at udarbejde disse beregninger og tegninger inden byggeprojektet påbegyndes.

For lidt større byggerier er det fortsat således, at kommunerne skal behandle ansøgningerne, hvori de statiske beregninger og konstruktionstegninger skal foreligge med ansøgningen inden der gives byggetilladelse. Nogle kommuner udliciterer denne opgave, således at de kræver at beregningerne og tegningerne bliver gennemset af en anerkendt statiker.

For de helt store byggerier er det et lovkrav, at alle beregningerne og tegninger bliver attesteret af en anerkendt statiker. Dog kan enkelte kommuner stadig forlange at kigge projekterne igennem, inden der gives byggetilladelse. Her tænkes specielt på Københavns Kommune.

Art-tek har ekspertise inden for udarbejdelse af statiske beregninger

Art-tek Ingeniør Rådgivning har stor erfaring med udarbejdelse af statiske beregninger og konstruktionsprojekter, således at dette udgør en

Statiske beregninger, konstruktionstegningerkernekompetence i firmaet. Vi har solid erfaring med projektering af bærende konstruktioner inden for stål, træ, murværk og beton – herunder betonelementer.
Vi leverer vores beregninger digitalt i pdf, således at bygherren kan sende beregningerne direkte til myndighederne for indhentning af byggetilladelse. Til statiske beregninger hører tit konstruktionstegninger, der viser resultatet af beregningerne og eventuelt forslag til midlertidig afstivninger, hvis der skulle være tale om renoveringsopgaver. Vi udfører beregningerne i henhold til de gældende normer (Eurocodes med tilhørende danske nationale annekser).

Du skal vælge os til at løse din opgave fordi:

 • Vi har både den teoritiske viden og den praktiske erfaring
 • Vi leverer beregninger i højt kvalitet
 • Vi leverer beregninger til den aftalte tid
 • Vores priser er rimelige
 • Vi er ikke færdige med opgaven indtil kunden er tilfreds
 • Vi er resultatorienterede og løser vores opgaver i dialog med vores kunder