Spærberegning

Tagkonstruktioner kan udføres i forskellige formater og udformninger. Som regel er det arkitekten, som definerer tagudformningen og beklædningen, og os ingeniører, der herefter bestemmer den udformning af spærene som passer bedst økonomisk såvel som statisk til den valgte tagudformning.

Hvad er en spærberegning?

Spærberegningen er en del af de statiske beregninger, der foretages af en ingeniør og som skal dokumentere spærenes bæreevne over for de belastninger, tagkonstruktionen bliver udsat for såsom egenvægt, snelast og vindlast.

Hvornår skal der udarbejdes en spærberegning?

En spærberegning er nødvendigt ved:

  • Nyt byggeri, hvor hele tagkonstruktionens bæreevne skal dokumenteres.
  • Udskiftning af eksisterende tagbelægning med et tungere materiale. For eksempel udskiftning af eternittag med tegltag.
  • Udskiftning af eksisterende tagbeklædning med et lettere materiale, for eksempel tegltag til eternittag, hvor tagets fastgørelse i forhold til vindsug på taget, skal dokumenteres.
  • Ombygningsarbejde, der griber ind i spærkonstruktionerne, for eksempel ved etablering af kviste eller større ovenlys vinduer.
  • Ved ændring af spærkonstruktionens udformning. For eksempel ved at fjerne diagonalerne (de skrå stykker træ i spærene) i en gitterspær.
  • Montering af solceller og solfangere på tagkonstruktionen.

Hvilket spærtype kan jeg vælge?

Der er et hav af udformninger og typer af spærkonstruktioner. Herunder vil de mest anvendte spærkonstruktioner blive beskrevet.

  • Hanebåndspær

Det er en “klassisk” tagudformning, som har været anvendt i flere årtier. Hanebåndspær er rigtig god til tagkonstruktioner med 40-45 graders hældning, hvor man vil anvende tagetagen til opmagasinering eller bolig.

  • Gitterspær

Gitterspær kan principielt anvendes med tagudformninger med 15-45 graders hældning. Dog kan det ikke anbefales, at bruge den type spær med taghældning større end 35 grader, da diagonalerne i spærkonstruktionen vil ødelægge anvendelsen af tagrummet. Den type spær er økonomisk billige og hurtige at montere. Spærene kan spænde langt og har stor stivhed overfor nedbøjninger.

  • Bjælkespær

Bjælkespær anvendes primært til flade tage, tage med ensides hældning og tagudformninger, hvor det ønskes, at der er åbent til kip. Den sidste model er dog statisk krævende, da der skal være en kipbjælke, som bliver understøttet flere steder undervejs.

  • Saksespær

Saksespær er en type spær, som minder rigtig meget om gitterspær. Her får man en større frihøjde, men til gengæld mister man loftrummet.

Afstand mellem spærene

Afstanden mellem spærene kan variere fra 600 mm – 1000 mm.

Hvis der anvendes for eksempel fladt tag med tagpap og krydsfiner kan det anbefales, at spærafstanden sættes til 600 mm, da det vil gå op med krydsfinerens bredde.

Hvem laver beregninger på spærene?

Ved nybyggeri anbefaler vi at beregninger på spærene udføres af spærfabrikken, da det er det mest økonomisk for kunden. Dog anbefaler vi at bjælkespær, bliver beregnet af et rådgivende ingeniørfirma, da det er billigere at købe spærtræ fra den lokale træhandel og tilpasse længderne selv.

Det skal dog præciseres, at under alle omstændigheder skal der et rådgivende ingeniørfirma ind over beregningerne, da der skal udføres en beregning for forankring af tag, tagets stabilitet med mere, og disse beregninger bliver ikke udført af spærfabrikken.

Ved renoveringsopgaver anbefaler vi altid, at et rådgivende ingeniørfirma inddrages i ombygningsplanerne og udfører spærberegningerne, hvis dette må være nødvendigt.

Hvad er prisen på en spærberegning?

Det er meget vanskeligt at give en fast pris på en spærberegning, da opgaverne kan være mere eller mindre omfattende og varierende. Vi giver derfor gratis tilbud på hver enkelt opgave. Du kan indhente dit gratis og personlige tilbud her.

Hvor lang tid tager det at udarbejde ingeniørberegninger på tag?

Hvis der er tale om simple beregninger såsom bæreevne, eftervirkningerne af spær ved montering af solceller, etablering af kvist med mere, kan dette udføres inden for 5 dage. Andre opgaver tager lidt længere tid.

TRT-TEK har stor erfaring inden for beregning af spær og vi står klar til hjælpe dig videre med dit byggeprojekt.

 

Gitterspær-2-Kopi-640x480

spær-efterombygning-640x444

De to billeder er taget fra den samme vinkel. Før og efter ombygningsarbejdet.