Vedligeholdelsesplan

Få en vedligeholdelsesplan og undgå uheldige overraskelser

Med en vedligeholdelsesplan fra ART-TEK får I en professionel og uvildig vurdering af ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand. Det betyder, at I får et værdifuldt redskab til at planlægge og budgettere det fremtidige vedligeholdelsesarbejde, således at I undgår kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

Med en vedligeholdelsesplan får I:

 • En grundig gennemgang af ejendommen foretaget af professionelle ingeniører
 • Dybdegående gennemgang af ejendommens tilstand
 • Prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver
 • 10-årig budgetplan
 • Præsentation af den udarbejdede rapport
 • Personligt engagement og fleksibilitet i løsningen af opgaven.

Hvad omfatter en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en professionel gennemgang af ejendommen, som inkluderer:

 • Tagkonstruktion
 • Klimaskærm på facader og gavle
 • Indvendige konstruktioner
 • Konstruktioner i terræn, herunder støttemure, rækværk, lyskasser m.v.
 • Udenomsarealer
 • Vinduer og døre
 • Kældre
 • Trapper
 • Tekniske installationer som varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.
 • Ventilation
 • Isolering
 • Brandsikring

På baggrund af den tekniske gennemgang udarbejdes en rapport, som indeholder:

 • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
 • Beskrivelse af bygningsdele
 • Prisoverslag på udbedring af skader
 • Prioritering af vedligehold på ejendommen
 • 10-årig budgetplan

Hvem bør få udarbejdet en vedligeholdelsesplan?

Alle andels- og ejerboligforeninger og udlejningsejendomme bør udarbejde en vedligeholdelsesplan for at få overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Det gælder uanset om det er en ny eller gammel ejendom. En uvildig gennemgang af ejendommen er også et værdifuldt redskab, når der skal indhentes tilbud på vedligeholdelses- og renoveringsarbejde.

Kampagne: Billig vedligeholdelsesplan

Art-tek kører en kampagne lige nu og i resten af 2018, hvor en vedligeholdelsesplan og et 10 års budget tilbydes til faste billige priser (læs her).

Den billige pris vil naturligvis ikke gå udover kvaliteten af vedligeholdelsesplanen, hvor vi mener, at vores udarbejdet vedligeholdelsesplan er blandt de bedste og mest gennemarbejdede.

Når I henvender jer til os, udarbejder vi et tilbud og sammen med tilbuddet får I naturligvis et eksempel på en tidligere udarbejdet vedligeholdelsesplan og et 10 års budget, således at I selv kan bedømme kvaliteten inden indgåelse af en aftale med os.

Har I brug for at se eksempel uden modtagelse af tilbud er I også naturligvis velkomne til at kontakte os.