BÆRENDE KONSTRUKTIONER

JULEMÆRKEHJEMMET – LILJEBORG

Julemærkehjemmet Liljeborg ligger i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord, og har plads til ca. 40 børn ad gangen. Hele projektet omfatter en ombygning af den eksisterende Haraldsborg, samt opførelse af en ny rund bygning, som tilknyttes den eksisterende, med en dobbelt høj foyer. ART-TEK[...]

Læs mere

HEMPEL KOLLEGIET

Hempel Kollegiet er DTUs nye kollegium med plads til 200 studerende. Byggeriet er skabt med blik for globalt fællesskab og bæredygtig livsstil. Det består af tre afsnit med hver to bygninger i tre etager. I alt har de studerende 7.352 m2 at boltre sig på. De i alt seks bygninger, er opført[...]

Læs mere

CAVALET BYGNINGEN

Cavalet Bygningen er en gammel fabriksbygning fra 1959, beliggende på Amager Strandvejs bedste strækning. Bygningen har sit helt eget arkitektoniske udtryk, og omdannes nu fra industri- til beboelsesejendom, med 24 lejligheder. Ombygningen sker med respekt for bygningens industrielle udtryk og[...]

Læs mere

KIRKEBJERG SKOLE

Kirkebjerg skoles nye bygning er på ca. 6.000 m2, og rummer fem nye spor samt 200 fritidshjemspladser. Skolen opbygges som en samlet skoleby med bygninger, pladser, gader og stræder. Byggeriet er som helhed formet som en by – både ude som inde. Tanken var at skabe rum med plads til[...]

Læs mere

SUPER BRUGSEN VINDRUP

Super Brugsen i Vinderup har gennemført en ombygning og opført en tilbygning. Projektet omhandlede projektering af tilbygningen, ombygningen af den eksisterende bygning samt projektering af betonkonstruktionerne i fortovet i form af spanske trapper og støttemur.   ART-TEK Ingeniør[...]

Læs mere

KORSBÆK

Dyrehavsbakken skulle etablere en model af byen Korsbæk fra Tv-serien Matador. Bebyggelsen er på 3.300 m2 og skal anvendes primært til restauranter, kiosker, barer, forretninger m.m.   Tidsplanen på projektet var allerede stramt inden igangsættelsen af arbejdet - derfor var der[...]

Læs mere

HALSNES LILLESKOLE

Torvet rummer en multibane med lege- og motorikaktiviteter koblet med siddepladser og mødesteder langs kanterne. Multibanen rummer mange spilmuligheder, funktioner og samler alle skolens børn i frikvarteret. Som aktivitetsvægge omkring boldbanen blev der valgt en ”husgavle” som[...]

Læs mere

KEA – HELLERUP

Hovedbygningen som oprindeligt var opført i 1895 til Gammel Hellerup Gymnasium, fungerer i dag sammen med den senere tilbygning i 1960 for øvelses- og træningsskole for handicappede, som et kursuscenter for Københavns Erhvervsakademi.   Ombygningen omfatter etablering af ny reception[...]

Læs mere

VALBY LANGGADE 110

Valby Langgade 110 er et nyt elementbyggeri på i alt 1.200 m2, foruden rampe og parkeringskælder. Ejendommen anvendes til boliger. Den er opført i seks etage, med 12 lejligheder og elevator. Byggeriet opføres som traditionelt elementbyggeri i beton.   UDFØRT: [...]

Læs mere

SORTEDAM DOSSERING

Vi er i gang med forskellige projekter på ejendommen på Sortedam Dossering. Alle projekter er i samarbejde med arkitektfirmaet ArkitektStudio.   Etablering af taglejligheder. ART-TEK udarbejder konstruktionprojekt med tilhørende statiske beregninger. Derudover udfører vi[...]

Læs mere

Ombygning af erhvervsejendom

Rungsted Strandvej - Ombygning af erhvervsejendom Art-tek står for udarbejdelse af: Statiske beregninger Udarbejdelse af projekt Udarbejdelse af udbudsmaterialer Indhentning af tilbud Kontrakt Tilsyn og byggeledelse Aflevering. Ejendommen er fra 1920érne med tilhørende[...]

Læs mere

Ombygning af Esprit Hovedkontor

Etablering af tagterrasse samt nyt trappetårn Tagterrassen er på over 100 kvm og der er etableret et bærende system i stålkonstruktioner som overfører kræfterne videre til underliggende betonsøjler uden at påvirke tagkonstruktionen, som ikke har bæreevne nok til belastningen. Art-tek[...]

Læs mere

Adelgade

Adelgade Projektering af bærende konstruktioner i forbindelse med total ombygning af en ældre ejendom til en kontorbygning. Derudover har Art-tek lavet et projekt på etablering af nyt trappetårn og nye udvendige[...]

Læs mere

SYDMARKEN 5

Ombygningsarbejde i forbindelse med opdeling af en erhvervsejendom på adressen Sydmarken 5.   Ejendommen anvendes som kemisk fabrik og anvendes af 2 større internationale firmaer. ART–TEK er involveret i flere dele af ombygningarbejdet som blandt andet tæller: Udarbejdelse af[...]

Læs mere

Alfarvejen

Ombygningsarbejde i forbindelse med ombygningsarbejde af gammel lager til kontor og værksted. Art-tek udarbejder statiske beregninger og konstruktionsprojekt i forbindelse med etablering af indskudtdæk med nye stålsøjler og fundamenter. Projektet er gennemført i samarbejde med[...]

Læs mere

Tilbygning til erhverv

Tilbygning på Egegårdsvej - Odense Art-tek har projekteret en tilbygning på 230 m2 i grundareal og 400 m2 i etageareal. Bygningen er opbygget omkring stålkonstruktioner / stålramme for optagelse af lodret og vandret last. Dækkonstruktionen er udført i huldækelementer. Art-tek har[...]

Læs mere

Engstien 3

Art-tek Ingeniør Rådgivning har udført projektering af bærende konstruktioner og  udarbejdelse af statiske beregninger i forbindelse med opførsel af enfamilieshus. Huset er pælefunderet og understøttet af fundamentbjælker. Husets facader er pudset teglmursten. Ligledes er de[...]

Læs mere

Havretoften-sommerhus

Art-tek Inegniør Rådgivning har udarbejdet konstruktionsprojekt samt statiske beregninger i forbindelse med etablering af nyt sommerhus i træ. Art-tek har også udført fagtilsyn  på opgaven. Arkitekt: Arkitekt[...]

Læs mere

Damgårdsvej – Re-etablering af nedbrændt hus

Art-tek Ingeniør Rådgivning udarbejder statiske beregninger og konstruktionsprojekt samt energiramme beregninger i forbindelse med re-etablering af nedbrændt hus. Arkitekt: Johnny K.[...]

Læs mere

Bredvigvej – Sommerhus

Art-tek Ingeniør Rådgivning har udarbejdet statiske beregninger samt konstruktionsprojekt i forbindelse med etablering af et sommerhus på 70 kvm med fuld kælder. Derudover har art-tek udført fagtilsyn på[...]

Læs mere

Grangaard Allé

Grangaard Allé Enfamilieshus på ca. 200 m2, Lavenergiklasse 2. 2010. Art-tek Har udarbejdet konstruktionsprojekt samt statiske[...]

Læs mere

Turistvej

Ingeniørrådgivning i forbindelse med total renovering af eksisterende hus på ca. 130 kvm samt etablering af tilbygning på 70 kvm. Ingeniørfirmaet Art-tek har udarbejdet: Konstruktionsprojekt, Statiske beregninger Kloakprojekt Energiberegninger Myndighedsbehandling Udarbejdelse[...]

Læs mere

Kildebakken – Ry

Kildebakken Art-tek Ingeniør Rådgivning udarbejder statiske beregninger og stabilitets beregninger i forbindelse med opførsel af et nyt enfamilieshus i Jylland . Projektet er i samarbejde med arkitekt og ingeniørfirmaet GeniStreger ApS i Vinderup. Udarbejdelse af de statiske[...]

Læs mere

Tingagervænget – Holstebro

Ingeniørfirmaet Art-tek har fået til opgave at udarbejder statiske beregninger i forbindelse med opførsel af et nyt enfamilieshus i Holstebro . Projektet udarbejdes i samarbejde med arkitekt og ingeniørfirmaet GeniStreger ApS i[...]

Læs mere