BÆRENDE KONSTRUKTIONER

JULEMÆRKEHJEMMET – LILJEBORG

JULEMÆRKEHJEMMET – LILJEBORG Julemærkehjemmet Liljeborg ligger i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord, og har plads til ca. 40 børn ad gangen. Hele projektet omfatter en ombygning af den eksisterende Haraldsborg, samt opførelse af en ny rund bygning, som tilknyttes den eksisterende, med[...]

Læs mere

HEMPEL KOLLEGIET

Hempel Kollegiet er DTUs nye kollegium med plads til 200 studerende. Byggeriet er skabt med blik for globalt fællesskab og bæredygtig livsstil. Det består af tre afsnit med hver to bygninger i tre etager. I alt har de studerende 7.352 m2 at boltre sig på. De i alt seks bygninger, er opført[...]

Læs mere

CAVALET BYGNINGEN

Cavalet Bygningen er en gammel fabriksbygning fra 1959, beliggende på Amager Strandvejs bedste strækning. Bygningen har sit helt eget arkitektoniske udtryk, og omdannes nu fra industri- til beboelsesejendom, med 24 lejligheder. Ombygningen sker med respekt for bygningens industrielle udtryk og[...]

Læs mere

KIRKEBJERG SKOLE

Kirkebjerg skoles nye bygning er på ca. 6.000 m2, og rummer fem nye spor samt 200 fritidshjemspladser. Skolen opbygges som en samlet skoleby med bygninger, pladser, gader og stræder. Byggeriet er som helhed formet som en by – både ude som inde. Tanken var at skabe rum med plads til[...]

Læs mere

KORSBÆK

Dyrehavsbakken skulle etablere en model af byen Korsbæk fra Tv-serien Matador. Bebyggelsen er på 3.300 m2 og skal anvendes primært til restauranter, kiosker, barer, forretninger m.m.   Tidsplanen på projektet var allerede stramt inden igangsættelsen af arbejdet - derfor var der[...]

Læs mere

HALSNES LILLESKOLE

Torvet rummer en multibane med lege- og motorikaktiviteter koblet med siddepladser og mødesteder langs kanterne. Multibanen rummer mange spilmuligheder, funktioner og samler alle skolens børn i frikvarteret. Som aktivitetsvægge omkring boldbanen blev der valgt en ”husgavle” som[...]

Læs mere

KEA – HELLERUP

Hovedbygningen som oprindeligt var opført i 1895 til Gammel Hellerup Gymnasium, fungerer i dag sammen med den senere tilbygning i 1960 for øvelses- og træningsskole for handicappede, som et kursuscenter for Københavns Erhvervsakademi.   Ombygningen omfatter etablering af ny reception[...]

Læs mere

VALBY LANGGADE 110

Valby Langgade 110 er et nyt elementbyggeri på i alt 1.200 m2, foruden rampe og parkeringskælder. Ejendommen anvendes til boliger. Den er opført i seks etage, med 12 lejligheder og elevator. Byggeriet opføres som traditionelt elementbyggeri i beton.   UDFØRT: [...]

Læs mere

SORTEDAM DOSSERING

Vi er i gang med forskellige projekter på ejendommen på Sortedam Dossering. Alle projekter er i samarbejde med arkitektfirmaet ArkitektStudio.   Etablering af taglejligheder ART-TEK udarbejder konstruktionprojekt med tilhørende statiske beregninger. Derudover udfører vi[...]

Læs mere

RUNGSTED STRANDVEJ

Ejendommen er fra 1920érne med tilhørende tilbygning fra 40´erne. Ombygningen af erhvervsejendommen omfatter nedlægning af gamle kontor og etablering af storrumskontor. ART-TEK står for udarbejdelse af: Statiske beregninger Udarbejdelse af projekt Udarbejdelse af[...]

Læs mere

ESPRIT HOVEDKONTOR

Esprit skulle fortage en ombygning af deres hovedkontor med etablering af tagterrasse samt nyt trappetårn. Tagterrassen er på over 100 kvm og der er etableret et bærende system i stålkonstruktioner som overfører kræfterne videre til underliggende betonsøjler uden at påvirke[...]

Læs mere

ADELGADE

Projektering af bærende konstruktioner i forbindelse med total ombygning af en ældre ejendom til en kontorbygning. Derudover har ART-TEK lavet et projekt på etablering af nyt trappetårn og nye udvendige[...]

Læs mere