Opsætning af 150 altaner på gårdfacade

ALTANER

DET EKSTRA FRIRUM I STORBYEN

Opsætning af altaner i boligforeningen? I har måske drømt om at kunne nyde frisk luft i jeres lejlighed; muligheden for at nyde morgenkaffen udendørs, eller måske har I behov for nogle ekstra kvadratmeter. En altan kan være en god måde at få det ekstra frirum i storbyen.

 

ALTANPROJEKT

Forløbet for et altanprojekt, kan kort beskrives med nedenstående punkter – de bliver uddybet nedenfor.

 • Kontakt bestyrelsen i boligforeningen og etablere et altanudvalg
 • Afklare hurtigt, hvor mange i boligforeningen der har et ønske om altaner
 • Afklare om foreningen ønsker at tilknytte en byggerådgiver, samt hvilke funktion rådgiveren skal opfylde – dvs. hvordan processen i projektet skal forløbe.
 • Tag kontakt til myndighederne (evt. via rådgiveren) for at belyse, hvilke muligheder og evt. begrænsninger foreningen står overfor.
 • Ta’ en snak i foreningen omkring altanens størrelse, æstetik, materialevalg m.m.
 • Indhent priserne på altanerne – det anbefales, at rådgiveren inkluderes i dette punkt. Husk at priserne fra de forskellige entreprenør, ikke er sammenlignelige som udgangspunkt.
 • Vælg et altanfirma som har gode referencer, og her kan rådgiveren hjælpe med at tage beslutningen.
 • Følg arbejdet nøje under udførelsen og stil spørgsmål til entreprenøren.
 • Husk følgearbejde i form af radiatorflytning, etablering af fals ved den nye dør, gulvarbejde ved den nye dør, malerarbejde, telefonledninger på facaden m.m.

 

1. KONTAKT FORENINGENS BESTYRELSE

Eftersom man bor i en boligforening, er første skridt, at tage kontakte til foreningens bestyrelse. Herefter bliver der sædvanligvis oprettet et altanudvalg, som kan bære projektet fra start til slut.

Udvalget vil hurtig få behov for at tage kontakt til en fagperson. Her kan udvalget vælge mellem:

 

MODEL 1: Gå direkte til en, eller flere altanfirmaer, for at indhente priser.

FORHOLDSREGLER: Her må man dog tage nogle forholdsregler – forløbet er som nedenstående.

 • Foreningen / altanudvalget skal være meget præcise i deres beskrivelse af altanernes størrelse, funktion, kvalitet og æstetik.
 • Foreningen skal være opmærksomme på, at denne løsning ikke nødvendigvis gøre at tilbuddene fra de forskellige altanfirmaer er sammenlignelige.
 • Det er en rigtig god ide at involvere foreningens administratoren fra start, i overvejelserne mht. økonomien, foreningsvedtægter og ikke mindst i forhold til den juridisk rådgivning, der er, i forhold til kontrakten med entreprenøren.
 • Det er en rigtig god ide at involvere en byggeteknisk rådgiver, som sikre, at projektet forløber i henhold til tidsplan og sikrer foreningens krav til æstetik, kvalitet og økonomi, bliver overholdt af totalentreprenøren.

 

MODEL 2: Hyre en uvildig byggeteknisk rådgiver, som kan hjælpe foreningen med projektet.

 

2. PLANLÆGNING

Planlægningen af altanprojektet, starter indledningsvis med et møde med boligforenings medlemmer, hvor ønskerne bliver skrevet ned og mulighederne bliver diskuteret. Herefter foretages en besigtigelse, og opmåling på stedet. På baggrund af mødet samt besigtigelsen, udarbejdes et forprojekt, hvor altanerne bliver tegnet og beskrevet. Forprojektet godkendes af foreningen, og sendes derefter til kommunen for at indhente byggetilladelse.

 

3. STATISKE BEREGNINGER

Når byggetilladelsen foreligger, påbegyndes udarbejdelse af detaljeprojekt. Her bliver de statiske beregninger og konstruktionstegninger udarbejdet, og fremsendt til kommunen igen, for at indhente konstruktion byggetilladelse.

Gennem disse beregninger, findes dimensionerne til det bærende stål, forankringerne til facader samt etageadskillelser. Beregningerne er nødvendige for at sikre, at den eksisterende bygning har den nødvendige bæreevne til at understøtte de nye altaner, med den øget belastning, altanerne medfører til bygningen.

Altanernes ophængningsmetode på ejendomsfacader, er varierende fra ejendom til ejendom Dette afhængig af det statiske og stabiliserende system, den eksisterende ejendom har.

 

4. UDBUD

Rådgiveren udarbejder et udbudsmaterialet på altanprojektet. Materialet indeholder følgende dokumenter:

 • Et juridisk dokument, som beskriver de juridiske forhold til projektet og tager stilling til BR18, garantistillelsen, tidsplan, dagbøder, m.m.
 • En funktion og kvalitetskrav beskrivelse af altanerne, og hvad entreprenøren forventer at levere.
 • Et dokument, hvor samtlige indbudte entreprenører skal udfylde, hvis de vil gerne deltage i tilbudsgivning.
 • Tidligere udarbejdet oversigtstegninger, konstruktionstegninger og detaljer.

Gennem udbudsmaterialet opnås en forventningsafstemning med de indbudte entreprenører om kvalitet, æstetik, funktion m.m. Derudover vil alle indhentende tilbud være sammenlignelige, idet alle indbudte entreprenører skal udfylde den samme tilbudsliste.

Rådgiveren sender projektet i udbud til 3-4 på forhånd udvalgte entreprenører, i samråd med foreningen. Når det bedste tilbud er valgt, udfører rådgiveren kontraktforhandling og udarbejder entreprisekontrakt.

 

5. OPSÆTNING

I udførelsesfasen, vil rådgiveren være jeres højre hånd på byggepladsen. Gennem jævnlige tilsyn og byggemøder, sikrer jeres bygherrerådgiver, at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Der holdes opsyn med økonomien, blandt andet ved godkendelse af entreprenørens fakturaer. Gennem deltagelse på byggemøder, får rådgiverne status over byggedrift, tidsplan, økonomi og evt. konflikter med beboere, som skal løses, m.m.

Kort sagt vil en bygherrerådgiver sikre, at arbejdet udføres til aftalt tid, pris og kvalitet.

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Hos ART-TEK har vi ekspertisen og erfaringen til at gå ind i det enkelte projekt og analysere forholdende, således der vælges den rigtige type altaner som passer ind til jeres ejendom både med hensyn til æstetikken og mht. konstruktionens bæreevne. Om I vælger den første eller anden model er vi klare til at hjælpe jer hele vejen i gennem processen – således at vi sikrer projektet succes.

Vil I vide mere, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.