Lette stålaltaner mod gården i københavn og frederiksberg

Altaner

Etablering af altaner i boligforening.

I har måske drømt om at kunne nyde frisk luft i jeres lejlighed; muligheden for at nyde morgenkaffen udendørs, eller måske har I behov for nogle ekstra kvadratmeter. En altan kan være en god måde at få det ekstra frirum i storbyen.

Forløb af altanprojekt

Et forløb af altanprojekt kan kort beskrives med nedenstående punkter og vil bliver uddybet nedenstående.

 • Kontakt bestyrelsen i boligforeningen og etablere et altanudvalg
 • Afklare hurtigt, hvor mange i boligforeningen har et ønske om altaner
 • Afklare om foreningen ønsker at tilknytte en byggerådgiver og hvilke funktion skal rådgiveren opfylde. Dvs. hvordan processen i projektet skal forløbe.
 • Tag kontakt til myndighederne (evt. via rådgiveren) for at belyse, hvilke muligheder og evt. begrænsninger står foreningen overfor.
 • Tager et snak i foreningen omkring altanens størrelse, æstetik, materialevalg m.m.
 • Indhent priserne på altanerne. Det anbefales, at rådgiveren inkluderes i dette punkt. Husk at priserne fra de forskellige entreprenør er som udgangspunkt ikke sammenlignelige.
 • Vælg et altanfirma som har gode referencer og her kan rådgiveren hjælpe med at tage beslutningen.
 • Følg arbejdet nøje under udførelsen og stil spørgsmål til entreprenøren.
 • Husk følgearbejde i form af radiatorflytning, etablering af fals ved den nye dør, gulvarbejde ved den nye dør, malerarbejde, telefonledninger på facaden m.m.

Hvad er det første man gør, når man vil have en altan på en eksisterende ejendom?

Eftersom man bor i en boligforening, er det første skridt man bør tage er at kontakte foreningens bestyrelse. Herefter bliver der sædvenligvis oprettet et altanudvalg, som kan bære projektet fra start til slut.

Udvalget vil ret hurtig få behov for at tage kontakt med en fagperson. Her kan udvalget vælge mellem at gå direkte til et eller flere altanfirmaer for at indhente priserne, eller hyre en uvildig byggeteknisk rådgiver, som kan hjælpe foreningen med projektet.

Vælges den første model er der en række forholdsregler som man skal være opmærksomme på:

 • Foreningen / altanudvalget skal være meget præcise i deres beskrivelse af altanernes størrelse, funktion, kvalitet og æstetik.
 • Foreningen skal være opmærksomme på, at denne løsning ikke nødvendigvis gøre at tilbuddene fra de forskellige altanfirmaer er sammenlignelige.
 • Det er en rigtig god ide at involvere foreningens administratoren i overvejelserne fra starten mht. økonomien, foreningsvedtægter og ikke mindst i forhold til den juridisk rådgivning i forhold til kontrakten med entreprenøren.
 • Det er en rigtig god ide at involvere en byggeteknisk rådgiver, som sikre, at projektet forløber i henhold til tidsplan og sikrer foreningens krav til æstetik, kvalitet og økonomi bliver overholdt af totalentreprenøren.

 Ved valg af den anden model bliver forløbet på altanprojektet beskrevet nedenstående:

Planlægning af altanprojektet

Planlægningen starter indledningsvis med et møde med boligforenings medlemmer, hvor ønskerne bliver skrevet ned og mulighederne bliver diskuteret. Herefter foretages en besigtigelse og opmåling på stedet. På baggrund af mødet og besigtigelsen udarbejdes et forprojekt, hvor altanerne bliver tegnet og beskrevet. Forprojektet godkendes af foreningen og herefter sendes til kommunen for at indhente byggetilladelse.

Statiske beregninger i forbindelse med altaner

Når byggetilladelsen foreligger påbegyndes udarbejdelse af detaljeprojekt, hvor de statiske beregninger og konstruktionstegninger bliver udarbejdet og fremsendt igen til kommunen for at indhente konstruktion byggetilladelse.

Gennem disse beregninger findes dimensionerne til det bærende stål og forankringerne til facader og etageadskillelser. Beregningerne er nødvendige for at sikre, at den eksisterende bygning har den nødvendige bæreevne til at understøtte de nye altaner med den forøget belastning, altanerne medfører til bygningen.

Ophængningsmetoden af altanerne på ejendomsfacader er varierende fra den ene ejendom til den anden afhængig af den statiske og stabiliserende system den eksisterende ejendom har.

Udbud af altanprojektet

Rådgiveren udarbejder et udbudsmaterialet på altanprojektet. Materialet indeholder følgende dokumenter:

 • Et juridisk dokument, som beskriver de juridiske forhold til projektet og tager stilling til AB 92, garantistillelsen, tidsplan, dagbøder, m.m.
 • En funktion og kvalitetskrav beskrivelse af altanerne, og hvad entreprenøren forventer at levere.
 • Et dokument, hvor samtlige indbudte entreprenører skal udfylde, hvis de vil gerne deltage i tilbudsgivning.
 • Tidligere udarbejdet oversigtstegninger, konstruktionstegninger og detaljer.

Gennem udbudsmaterialet opnås en forventningsafstemning med de indbudte entreprenører om kvalitet, æstetik, funktion m.m. Derudover vil alle indhentende tilbud være sammenlignelige, idet alle indbudte entreprenører skal udfylde den samme tilbudsliste.

Rådgiveren sender projektet i udbud til 3-4 på forhånd udvalgte entreprenører i samråd med foreningen. Når det bedste tilbud er valgt, udfører rådgiveren kontraktforhandling og udarbejder entreprisekontrakt.

Opsætning af altaner til andelsboligforeninger og ejerboligforeninger

 

Opsætning af altaner

I udførelsesfasen, vil rådgiveren være jeres højre hånd på byggepladsen. Gennem jævnlige tilsyn og byggemøder, sikrer jeres bygherrerådgiver, at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Der holdes opsyn med økonomien, blandt andet ved godkendelse af entreprenørens fakturaer. Gennem deltagelse på byggemøder, får rådgiverne status over byggedrift, tidsplan, økonomi og evt. konflikter med beboere, som skal løses, m.m.

Kort sagt vil en bygherrerådgiver sikre, at arbejdet udføres til aftalt tid, pris og kvalitet.

ART-TEK kan hjælpe med jeres altanprojekt

Hos ART-TEK har vi ekspertisen og erfaringen til at gå ind i det enkelte projekt og analysere forholdende, således der vælges den rigtige type altaner som passer ind til jeres ejendom både med hensyn til æstetikken og mht. konstruktionens bæreevne. Om I vælger den første eller anden model er vi klare til at hjælpe jer hele vejen i gennem, således at vi sikrer projektet succes.

Vil I gerne vide mere, er I velkomne til at kontakte os her eller på telefonen 2617 1919.