Bærende bjælke med stålsøjle og soldat

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

ÆNDRING ELLER TILBYGNING?

Når man vil lave ændringer i de bærende konstruktioner, skal man være klar over at der er nogle forholdsregler man skal tage højde for.

 

FORHOLDSREGLER

1. FULDMAGT
Der skal foreligge en fuldmagt fra ejeren i forbindelse med ansøgningen i kommunen. Ved lejeboliger, ejerforeninger og andelsboligforeningener anbefales det at få fuldmagten – og dermed tilladelsen – fra foreningen henholdsvis udlejeren, inden projektet sættes i gang.

 

2. GODKENDELSE
Alle ændringer i de bærende konstruktioner, herunder; muråbninger, spærændringer, etablering af huller i etageadskillelser, udstøbning af betondæk ovenpå eksisterende træbjælkelag, udgravning af kælder og meget mere – skal godkendes af kommunen.

 

3. ANSØGNING
Ansøgningen til kommunen skal indeholde før- og eftertegninger, dvs. planer, snit, detaljer og evt. opstalter – samt statisk dokumentation.

 

4. IGANGSÆTTELSE
Arbejdet må ikke sættes i gang før kommunens tilladelse, foreligger.

 

5. PAPIRER
Inden arbejdet sættes i gang, skal der fremsendes igangsættelsespapier til kommunen.

 

6. AFSTIVNING
Konstruktionen skal altid sikres midlertidigt, mens arbejdet står på. Oftest skal den midlertidige afstivning godkendes af kommunen, samtidig med den øvrige godkendelse.

 

7. VED ÆNDRINGER
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det tilladte. Ved ændringer i den ansøgte konstruktion, skal en ny ansøgning fremsendes til kommunen.

 

8. GODKENDELSE
Arbejdet skal som regel godkendes af kommunen. Omfanget fremgår af byggetilladelsen.

 

9. AFSLUTTET
Når arbejdet er afsluttet, skal det meddeles til kommunen.

Ændring af bærende konstruktioner kræver udarbejdelse af statiske beregninger

 

BEMÆRK – Enfamilieshuse og rækkehuse:

Hvis du bor i enfamilieshus eller rækkehus, så beder de fleste kommuner dig om at  underskrive en ”Erklæring vedr. ukompliceret byggeri”. Det betyder at du som bygherre, påtager dig ansvaret for at lovgivningen er overholdt, og dermed alle fornødne dokumenter er udarbejdet. Disse dokumenter, herunder tegninger og statiske beregninger, skal stadig sendes til kommunen til arkivering. De bliver dog ikke sags behandlet.

Er ovenstående ikke overholdt, kan dette have alvorlige økonomiske konsekvenser især ved salg af huset.

 

Vil I vide mere, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk.