PRISER

PRISMODEL

ART-TEK tilbyder rådgivningsydelser efter en af følgende prismodeller:

  • Medgået tid
  • Aftalt fast pris

 

MEDGÅET TID

Når vi arbejder efter medgået tid, bliver der sendt en specifikation til vores kunder, der viser det præcise forbrug af timerne på opgaven.

Denne form for honorar er yderst fordelagtig, hvis bygherren ønsker fleksibilitet i sit projekt ved f.eks. at tilføje nye ydelser eller ændre ydelsernes omfang under projektets forløb.

 

AFTALT FAST PRIS

Fastprisaftale kræver, at projektet er definerbart, således at vi kan estimere vores tidsforbrug rimeligt.

Vi foretrækker at bruge denne form for honorar over for vores private kunder, da den giver dem sikkerhed omkring projektets økonomi.

 

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Vi gør ofte brug af eksterne samarbejdspartnere, når projektet kræver ydelser, som vi ikke selv er i stand til at levere. Det er eksempelvis certificeret statiker, certificeret brandrådgiver, geotekniker eller andre. Vores tilbud indeholder altid et estimat på disse eksterne ydelser.

 

TIMEPRISER

Nedenstående timesatser er inkl. moms og gældende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

TYPE

SATS

Projektering, Junior Ingeniør

Projektering, Senior Ingeniør

Teknisk designer

Byggerådgivning

kr. 1.125,-

kr. 1.250,-

kr. 1.025,-

kr. 1.275,-

 

KONTAKT OS

Vil I vide mere, eller ønsker I et uforpligtende tilbud , er I velkomne til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.