Ønsker i at etablerer nye tagboliger

ETABLERING AF TAGBOLIGER

FRA TØRRELOFT TIL TAGBOLIG

Ønsker i at etablerer nye tagboliger? At øge kvadratmetrene i den nuværende lejlighed eller etablere helt nye tagboliger, er ikke en umulig drøm. Det kan godt betale sig at indrage de gamle tørrelofter, for man både forhøjer ejendommens boligværdi og udligner de samlede fællesudgifter.

Så Ønsker i at etablerer nye tagboliger, kan ART-TEK hjælpe jer. Vi yder rådgivning iht. hvilke muligheder, der er for jeres ejendom og udarbejder efterfølgende projektmateriale.

Nedenstående artikel beskriver processen for etablering af taglejligheder, både som privat eller boligforening.

 

BESLUTNINGSGRUNDLAG OG EJERFORHOLD

Når der etableres tagboliger er der typisk tre modeller, der kan benyttes som beslutningsgrundlag.

 • Udvidelse af eksisterende boliger, herved bliver boligen i to plan.
  FORDEL: Forøgelse af m2 og indvendig trappe etableres, ekstra toilet og bad spares.
  ULEMPE: Ingen.
 • Etablering af nye tagboliger sideløbende med renovering af større vedligeholdelsesarbejde på ejendommen fx nyt tag, facaderenovering mv.
  FORDEL: Udgifter reduceres ved genbrug af stilladser, skurvogne mv. og fællesudgifterne bliver lavere ved øget antal beboere.
  ULEMPE: Forlængelse af hoved/bagtrappe, nyt bad og toilet skal etableres og boligforening skal selv stå for salget af lejlighederne.
 • Sælge loftarealerne til en Developer eller Invester.
  FORDEL: Køber står for salget af lejlighederne samt dækker en mængde vedligeholdelsesarbejde til udbedring på hele ejendommen som fx facaderenovering mv.
  ULEMPE: Boligforeningen afgiver råderetten over loftet, samt en forlængelse af hoved/bagtrappe, nyt bad og toilet skal etableres.

Når der er taget en beslutning om, hvilke ejerforhold de ekstra tagboliger skal etableres ud fra, skal der vurderes, hvilke muligheder der ligger i ejendommens konstruktion, tagform samt de arkitektoniske forhold til de omkringliggende bygninger.

 

ARKITEKTUR OG TAGFORM
Der er nogle forhold, man skal tage hensyn til, når man vælger at inddrage tørreloftet og etablere tagboliger.

 • De arkitektoniske forhold – hvordan kan løsningen se ud?
 • Hvilke tagform er udgangspunktet for ejendommen – skal den ændres eller en ny etableres?
 • Kan ejendommen optage lasten fra de nye lejligheder?

 

Ofte kræver etablering af taglejligheder et indgreb i den eksisterende tagkonstruktion. Det kan fx være, at der foreligger et ønske om, at etablere kviste i taglejlighederne. Det kan også være, at hele tagkonstruktionen skal ændres for at opnå en bedre udnyttelse af pladsen. Dog er det den eksisterende tagform, der er bestemmende for, hvad der kan lade sig gøre, idet der ligger forskellige hensyn og udnyttelsesmuligheder i de forskellige tagformer. De mest udbredte tagformer er; Sadeltag, Mansardtag og Københavnertag.

Den arkitektonisk kvalitet kan være svær at definere. Anbefalingen må være, at det er den enkelte bygning og det oprindelige udtryk, som i hvert enkelt tilfælde bør være grundlaget for de arkitektoniske overvejelser.

 

PLANLÆGNING OG DIALOG
Når beslutningen er taget, udarbejdes et byggeprogram. Et byggeprogram er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet og byggeprocessen. Det er rådgiveren, der i samarbejde med bygherren udarbejder byggeprogrammet.

Som bygherre, kommer man langt, hvis man sørger for at etablere en konstruktiv og tillidsfuld dialog med både rådgiver og myndighed. Et projekt af denne størrelse vil altid rumme nogle udfordringer; fx vedrørende arkitektur, myndighedskrav, beslutning, tilrettelægning samt byggetekniske forhold.

I beslutningsprocessen er involvering og løbende information vigtigt til de eksisterende beboer. Man bør bestræbe sig på at få alle beboer til at se fordelene og ikke kun ulemper i projektet, og derved stå med fælles front.

 

REALISERING AF PROJEKTET
Når tagprojektet skal realiseres, er der to faser i projektet;

FASE 1 – PROJEKTERING
• Registrering
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt

Her skal projektet defineres. Der skal søges om byggetilladelse og alle statiske beregninger samt tekniske tegninger udføres. Dette er for at kunne indhente tilbud fra forskellige leverandører, så budget kan klarlægges og danne grundlag for FASE 2.

 

FASE 2 – UDFØRELSE
• Udførelsesprojekt
• Byggeledelse
• Aflevering

Her skal projektet udføres, og der afholdes løbende informations- og statusmøder, samt opfølgning af det arbejde, der udføres på baggrund af det tekniske materiale fra FASE 1.

 

PROJEKTFORLØB
Læs mere om vores projektforløb her – PROJEKTFORLØB

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Ønsker I, at inddrage de gamle tørrelofter til tagboliger, kan ART-TEK rådgive jer iht. hvilke muligheder, der er for jeres ejendom og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

Vi har ekspertisen og erfaringen til at påtage os rollen som både Bygherrerådgiver eller agere Rådgiver på allerede i gangværende projekter.

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk