De mest udbredte tagformer over København

TAGFORMER

TYPOLOGI

Bygninger er opført med forskellige tagformer, alt efter årti, krav i byggelove og de servitutter der var på opførelsesåret. Lær om de mest udbredte tagformer her.

I nedenstående artikel kan du lærer om de mest udbredte tagformer; Sadeltaget, Mansardtaget og Københavnertaget.

 

SADELTAG
Sadeltaget har en tagprofil med fald til to sider fra tagryggen – traditionelt med en hældning på 45 grader og ofte med en forhøjet murkrone/gesims. Sadeltaget er en stabil konstruktion og vil almindeligvis være velegnet til indretning af tagboliger i den del, der ligger under hanebåndet. Over hanebåndet kan man eventuelt indrette en hems eller lade rummet gå til kip. Hvis der er hovedskillevægge under hanebåndet, vil de ofte være bærende for hanebjælken. Hvis der mangler højde under hanebåndene, kan man evt. hæve disse, men det kræver en beregning af stabilitet og bæreevne. Af hensyn til stabiliteten må de ikke uden videre fjernes. En beslutning om at fjerne et eller flere hanebånd kræver som minimum en statisk beregning af spærets bæreevne.

KØBENHAVNERTAG
Københavnertaget er en tagform der består af to skrå tagflader med en hældning på højst 45 grader mod henholdsvis gården og gaden, og en bred, næsten vandret øverste del i midten. Mod gaden har taget altid en forhøjet murkrone/gesims. Man skal være opmærksom på, at det ofte er nødvendigt at hæve tagkonstruktionen for at opnå tilstrækkelig rumhøjde. Konstruktionens stabilitet er betinget af afstivende vægge i tagetagen, og man kan derfor ikke uden videre fjerne eller flytte skillevægge.

MANSARDTAG
Mansardtaget består konstruktivt af to dele, den øverste del med en hældning, der svarer til et sadeltag, og en stejl, nederste del. Hvor de to tagflader mødes, opstår et knæk.
Den nederste del er meget velegnet til indretning af boliger, fordi de næsten lodrette tagflader giver mulighed for boliger, der nærmer sig normaletagerne i rummelighed. Indrettes den øverste del som separat etage, kræver det brandsikring af den del af tagkonstruktionen, som en eventuel etageadskillelse skal hvile af på.

FLADT TAG
Det flade tag giver gode muligheder for at etablere nye tagboliger. De eksisterende konstruktive forhold spiller dog også her en stor rolle i vurderingen af, om det er muligt. Det flade tag giver også mulighed for at benytte præfabrikerede tagboliger. Adgangsforholdene løses ved enten at forlænge de eksisterende trapper/elevatorer eller ved at etablere nye selvstændige adgangsveje uden på bygningen.

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Ønsker I, at inddrage de gamle tørrelofter til tagboliger, eller ændre på tagkonstruktionen kan ART-TEK rådgive jer iht. hvilke muligheder, der er for jeres ejendom og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

Vi har ekspertisen og erfaringen til at påtage os rollen som både Bygherrerådgiver eller agere Rådgiver på allerede i gangværende projekter.

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk