Jernbjælke til etablering af muråbning i bærende væg

BÆRENDE VÆGGE

MULIGHEDER OG EKSTRA PLADS

Nedrivning af en bærende væg kan resultere i flere forskellige markante fordele. Lejlighedens kvadratmeter kan bl.a. udnyttes på den mest optimale måde, og der kan tilføjes mere funktionalitet til lejligheden. Sagt med andre ord, vil fjernelse af en væg give dit hjem en helt ny dimension – det er kun fantasien og bygningen der sætter grænsen.

 

HJÆLP TIL DIT PROJEKT?

Har du en bærende væg, du ønsker at fjerne, kan vi hjælpe dig med at udarbejde projektmaterialet.

Nedenfor har vi beskrevet processen, så du bedre har et overblik over hvad det kræver at fjerne en bærende væg.

 

PROCES:

1. BESIGTIGELSE – Er der behov for at se den pågældende væg, møder vi op på din lokalitet for at foretage undersøgelsen og opmåle diverse konstruktioner.

2. STATISKE BEREGNINGER – Beregningerne, efterviser bæreevnen af den nye konstruktion og omfordelingen af kræfterne til de eksisterende underliggende konstruktioner.

3. KONSTRUKTIONSTEGNINGER – Tegningerne er skræddersyet til de håndværkere, der efterfølgende skal udføre opgaven. Vi sikrer os altid, at tegningerne er meget letforståelige og nemme at gå til.

4. MIDLERTIDIG AFSTIVNING – Udarbejdelse af et eller flere forslag til midlertidig afstivning af konstruktionen under udførelsen.

5. BYGGETILLADELSE – De fremsendte materiale til bygherren kan fremsendes direkte til kommunen for indhentning af byggetilladelse.

6. ANSØGNING – Vi kan være behjælpelige med at fremsende selve ansøgningen til kommunen, såfremt dette ønskes.

 

BÆRENDE ELLER IKKE-BÆRENDE?

Når man fjerner en væg, er det meget essentielt at undersøge, om den respektive væg er bærende eller ikke-bærende. Herunder skal der også undersøges, om væggen er udført i et tungt eller let materiale. Det anbefales altid, at det er et rådgivende ingeniørfirma, der foretager denne undersøgelse. Det kan være svært for en ikke kyndig, at vurdere om det er en bærende eller ikke-bærende væg. Teknisk set, er det muligt at en væg, der er opført i trækonstruktioner, kan være bærende – dette er selvom man umiddelbart ikke skulle tro det. En væg i tungt materiale er som regel bærende. Om ikke andet, skal væggen bære sin egen vægt fra de øverste etager.

 

BINDINGSVÆRK?

Er væggen udført som bindingsværksvæg, er opgaven lidt mere kompliceret og kræver som regel en dybere udarbejdet undersøgelse/beregninger.

Bindingsværksvægge er blevet benyttet op til år 1930. Denne form for vægge sætter begrænsninger ved ombygningsarbejdet, idet det er trækonstruktionerne som er bærende, mens murværket har en afstivende virkning. 

Som regel kan det godt lade sig gøre at fjerne en bindingsværksvæg i de øverste 2 etager, mens det er meget besværligt og nærmest umuligt, at kunne dokumentere at bindingsværksvægge på 1. og 2. sal kan fjernes forsvarligt.

Nedrivning af bindingsværksvæg, bærende væg

 

 

BYGGETILLADELSE VED NEDRIVNING AF VÆG?

Når en væg er bærende / stabiliserende, skal man altid udarbejde statiske beregninger. Væggen kan som udgangspunkt erstattes med en ny bjælke eller stålramme. Den nye konstruktion skal sørge for, at kræfterne overføres videre til de underliggende konstruktioner, uden at der forekommer svigt eller revner i overliggende konstruktioner.

Bor man i en etageejendom, er det nødvendigt at indhente en byggetilladelse fra kommunen, samt boligforeningens godkendelse, inden arbejdet påbegyndes med nedrivning af den bærende væg. Er væggen ikke bærende i en etageejendom, skal ændringen stadig anmeldes til kommunen.

For at kunne indhente en byggetilladelse, skal et rådgivende ingeniørfirma hjælpe med at udarbejde statistiske beregninger, konstruktionstegninger samt forslag til midlertidig afstivning, af konstruktionen under arbejdet udførelse.

Fra 1. januar 2020 sagsbehandler kommunerne ikke længere konstruktionerne. Derfor skal de statiske beregninger være godkendt af en certificeret statiker afhænger af konstruktionsklasser 2-4.

Man må ikke påbegynde nedrivningen, før der foreligger en byggetilladelse.

 

Konstruktionsklasse KK 1 omfatter typiske enfamilieshuse og rækkehuse med lodret skel.

Det er stadig tilstrækkelig med en anmeldelse til kommunen før nedrivning af den bærende væg foretages, og der behøves ikke en godkendelse af en certificeret statiker – Dog er bygherren stadig forpligtet til at opfylde Bygningsreglement regler 2018, herunder udarbejdelse af de nødvendige statiske beregninger.

 

Byggetilladelse ved nedrivning af bærende væg

 

 

MIDLERTIDIG UNDERSTØTNING UNDER NEDRIVNING

Under udførelsen er det yderst vigtigt at sikre konstruktionerne midlertidigt, således at kræfterne kan overføres udenom den væg, der ønskes fjernet. Den midlertidige afstivning skal sikre, at der ikke forekommer sætninger eller større revner i bygningen.

Afstivningen kan først fjernes, når den permanente konstruktion er færdigmonteret og evt. synet af den pågældende rådgivende ingeniør, der har foretaget beregningerne.

Midlertidig afstivning i forbindelse med nedrivning af bærende væg

 Midlertidig afstivning ved hjælp af U-profiler

 

Midlertidig afstivning - soldater

Midlertidig afstivning ved hjælp af soldater.

 

KONTAKT

Har i brug for statiske beregninger til en muråbning, er i velkommen til at kontakte os. Hos ART-TEK indenholder projektet en undersøgelse af væggen, såfremt tegningsmaterialet er mangelfuldt. Samt udarbejdelse af selve projektet, indenholdende; statiske beregninger, konstruktiontegninger og forslag til midlertidig afstivning.

Send os en mail med projektet og vi udarbejder et specifikt tilbud – baseret på jeres behov.

 

Vil I vide mere, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5