Nedrivning af bærende væg

Nedrivning af en bærende væg kan resultere i flere forskellige markante fordele. Lejlighedens kvadratmeter kan bl.a. udnyttes på den mest optimale måde, og der kan tilføjes mere funktionalitet til lejligheden. Sagt med andre ord vil en fjernelse af en væg give dit hjem en helt ny dimension.

ART-TEK har kompetencerne til at hjælpe dig med dit projekt

Hvis du har en bærende væg, du ønsker at fjerne, kan vi hos ART-TEK Ingeniør Rådgivning hjælpe dig med at udarbejde projektmaterialet.

ART-TEK Ingeniør Rådgivning kan i forbindelse med sådan en opgave, tilbyde dig personligt at møde op på din lokalitet for at foretage undersøgelsen og opmåle diverse konstruktioner. Vi udarbejder statiske beregninger, som efterviser bæreevnen af den nye konstruktion og omfordelingen af kræfterne til de eksisterende underliggende konstruktioner. Derudover udarbejder vi konstruktionstegninger, som er skræddersyet til de håndværkere, der efterfølgende skal udføre opgaven. Vi sikrer os altid, at tegningerne er meget letforståelige og nemme at gå til. Vi udarbejder endvidere også et eller flere forslag til midlertidig afstivning af konstruktionen under udførelsen.

De fremsendte materiale til bygherren kan fremsendes direkte til kommunen for indhentning af byggetilladelse.

Ingeniørfirmaet Art-tek kan også være behjælpelige med at fremsende selve ansøgningen til kommunen, såfremt dette ønskes.

Hvad er prisen for ingeniørprojekt i forbindelse med nedrivning af væg?

  • Undersøgelse om væggen er bærende eller ikke bærende foretages gratis, så længe dette kan afgøres ved hjælp af fremsendte tegninger på mail.
  • Prisen for udarbejdelse af projekt (statiske beregninger, konstruktiontegninger og forslag til midlertidig afstivning) i forbindelse med nedrivning af bærende væg er afhængig af den enkelte projekt.  Send os en mail med dit projekt og vi udarbejder et specifikt tilbud, der dækker dine behov.

Hvad er leveringstid på udarbejdelse af ingeniørprojekt?

Vi leverer projekterne for nedrivning af bærendevægge senest 5 dage efter accept af vores tilbud.

Haster dit projekt, er du velkommen til at ringe til os, så finder vi en løsning som kan være tilfredsstillende for dig.

Bærende eller ikke-bærende væg?

Når man fjerner en væg, er det meget essentielt at undersøge, om den respektive væg er bærende eller ikke-bærende. Herunder skal der også undersøges, om væggen er udført i et tungt eller let materiale. Det anbefales altid, at det er et rådgivende ingeniørfirma, som kan foretage denne undersøgelse. Det kan nemlig være svært at vurdere for ikke kyndige, om det er en bærende eller ikke-bærende væg. Det er teknisk set muligt at en væg, der er opført i trækonstruktioner faktisk kan være bærende, selvom man umiddelbart ikke skulle tro det. En væg i tungt materiale er som regel bærende. Om ikke andet, skal væggen bære sin egen vægt fra de øverste etager.

Bindingsværksvæg?

Nedrivning af bindingsværksvæg, bærende væg

Er væggen udført som bindingsværksvæg, er opgaven lidt mere kompliceret og kræver som regel en dybere udarbejdet undersøgelse/beregninger.

Bindingsværksvægge er blevet benyttet op til år 1930. Denne form for vægge sætter begrænsninger ved ombygningsarbejdet, idet det er trækonstruktionerne som er bærende, mens murværket har en afstivende virkning. 

Som regel kan det godt lade sig gøre at fjerne en bindingsværksvæg i de øverste 2 etager, mens det er meget besværligt og nærmest umuligt at kunne dokumentere at bindingsværksvægge på 1. og 2. sal kan fjernes forsvarligt.

Skal der indhentes byggetilladelse ved nedrivning af væg?

Byggetilladelse ved nedrivning af bærende væg

 

 

 

 

 

 

 

Når en væg er bærende / stabiliserende, skal man altid udarbejde statiske beregninger. Væggen kan som udgangspunkt erstattes med en ny bjælke eller stålramme. Den nye konstruktion skal sørge for, at kræfterne overføres videre til de underliggende konstruktioner, uden at der forekommer svigt eller revner i overliggende konstruktioner.

Bor man i en etageejendom, er det nødvendigt at indhente en byggetilladelse fra kommunen, samt boligforeningens godkendelse, inden arbejdet påbegyndes med nedrivning af den bærende væg. Er væggen ikke bærende i en etageejendom, skal ændringen stadig anmeldes til kommunen.

Bor man derimod i en villa, er det nok med en anmeldelse til kommunen før nedrivning af den bærende væg foretages.

For at kunne indhente en byggetilladelse skal et rådgivende ingeniørfirma hjælpe med at udarbejde statistiske beregninger, konstruktionstegninger og forslag til midlertidig afstivning af konstruktionen under arbejdet udførelse.

Man må ikke påbegynde nedrivningen, før der foreligger en byggetilladelse.

Midlertidig understøtning under nedrivning af en bærende væg

Under udførelsen er det yderst vigtigt at sikre konstruktionerne midlertidigt, således at kræfterne kan overføres udenom den væg, der ønskes fjernet. Den midlertidige afstivning skal sikre, at der ikke forekommer sætninger eller større revner i bygningen.

Afstivningen kan først fjernes, når den permanente konstruktion er færdigmonteret og evt. synet af den pågældende rådgivende ingeniør, der har foretaget beregningerne.

Midlertidig afstivning i forbindelse med nedrivning af bærende væg

 Midlertidig afstivning ved hjælp af U-profiler

Midlertidig afstivning - soldater

 Midlertidig afstivning ved hjælp af soldater

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du et uforpligtende tilbud fra os på en muråbning du gerne vil etablere i din ejendom, er du velkommen til at kontakte os her.