VEDLIGEHOLDELSESPLAN TIL EJERFORENING

VÆR PÅ FORKANT MED VEDLIGEHOLDELSE I JERES EJERFORENING

 

HVEM HAR BRUG FOR EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN?

Enhver ejerforening  har glæde af et fuldt overblik over ejendommens nuværende stand, for at kunne planlægge fremtidig vedligeholdelse, renovering eller ombygning. Om I er en større eller mindre forening – om I har en nyere eller ældre ejendom – vil vedligeholdelse af jeres ejendom blive mere overskuelig at planlægge med en vedligeholdelsesplan.

I får et værdifuldt redskab til at planlægge og budgettere det fremtidige vedligeholdelsesarbejde, så I undgår kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

 

HVORFOR EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FRA ART-TEK?

Med en vedligeholdelsesplan fra ART-TEK, får I en professionel gennemgang og vurdering af jeres ejendom fra vores dygtige byggerådgivere. Vi har 10 års erfaring med rådgivning for ejerforeninger i Københavnsområdet, og vi har indgående kendskab til den ældre bygningsmasse. Vi prioriterer dialogen med jer som forening, så vi sikrer at I får den nødvendige rådgivning og har en brugbar plan i sidste ende.

Vores  ydelser inkluderer:

 • Teknisk gennemgang af ejendommen foretaget af professionelle byggerådgivere.
 • Prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver.
 • 10-årig budgetplan.
 • Præsentation for bestyrelse eller generalforsamling af den udarbejdede rapport.
 • Personligt engagement og fleksibilitet i løsningen af opgaven.

 

 

HVAD INDEHOLDER EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN?

En vedligeholdelsesplan fra ART-TEK består af en rapport med vurdering og beskrivelse af jeres ejendoms nuværende vedligeholdelsesmæssige stand. Denne vurdering danner grundlag for en prioriteringsliste over eventuelle vedligeholdelsesopgaver. Dette giver jer et overblik over, om noget er presserende at få udbedret, eller om der er plads til at sætte andre spændende projekter i gang for foreningen.

Vedligeholdelsesplanen indeholder også en 10-årig budgetplan, som I kan planlægge jeres økonomi ud fra, og dermed skaffe finansiering til de fremtidige projekter.

Vores rapport indeholder:

 • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
 • Beskrivelse af bygningsdele
 • Prisoverslag på udbedring af skader
 • Prioritering af vedligehold på ejendommen
 • 10-årig budgetplan

 

GENNEMGANG AF EJENDOMMEN

Når vi kommer ud på besigtigelse af jeres ejendom, har vi fokus på følgende:

 • Teknisk gennemgang
 • Tagkonstruktion
 • Klimaskærm på facader og gavle
 • Indvendige konstruktioner
 • Konstruktioner i terræn, herunder støttemure, rækværk, lyskasser m.v.
 • Udenoms arealer
 • Vinduer og døre
 • Kældre
 • Trapper
 • Tekniske installationer som varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.
 • Ventilation
 • Isolering
 • Brandsikring

 

KAMPAGNETILBUD

ART-TEK kører en kampagne, hvor en vedligeholdelsesplan samt 10 års budgetplan tilbydes til kampagnepriser.
Læs mere om vores KAMPAGNETILBUD.

 

ART-TEK SOM JERES FORETRUKNE RÅDGIVER

Hos ART-TEK har vi et godt kendskab til og solid erfaring med de ældre bygninger i Københavnsområdet. Vi prioriterer dialogen med jer som ejerforening højt, da vi mener, at det er helt afgørende for at skabe de bedste resultater. Vi leverer et professionelt arbejde, og har et bredt netværk inden for byggebranchen, som vi bringer i spil i for at skabe de bedste resultater.

 

OVERVEJER I AT IGANGSÆTTE ET RENOVERINGS- ELLER OMBYGNINGSPROJEKT I JERES BOLIGFORENING?

Så læs om vores projektforløb her  PROJEKTFORLØB
og om vores byggerådgivning for boligforeninger her

KONTAKT

Hvis I har spørgsmål eller ønsker et konkret tilbud, kan I kontakte os på tilbud@ART-TEK.dk
eller ring på telefon +45 2617 1919.