BYGHERRERÅDGIVNING

Hvornår har man som bygherre behov for en bygherrerådgiver?

Skal jeres boligforening i gang med et renoverings- eller større byggeprojekt, skal man som bygherre have en rådgiver, der sikre, at jeres interesser varetages gennem hele projektet – fra de indledende behov er afdækket, til det færdige projekt er realiseret.

Typisk siger man at rådgiveren er foreningens højre hånd og garant for at byggeriets udformning, kvalitet samt økonomi ikke løber løbsk.

ART-TEK fungere som bygherrerådgiver på et utal af bygge- og renoveringsprojekter, i både større og mindre skala. Vi sikre vores kunder en klar dialog og procesplan, og trækker på vores stabile samarbejdspartner, som vi har et langvarigt og godt forhold til. Alt dette er med til at sikre en gennemførsel af jeres projekt til den aftalte tid, pris og kvalitet.

Læs vores nedenstående artikel om bygherrerådgiverens rolle, eller se vores forskellige referencer og bliv klogere på vores ydelser samt processer.

Kontakt os på tilbud@ART-TEK.dk eller ring på telefon +45 2617 1919, hvis I skal i gang med et byggeprojekt eller sidder med uafklaret spørgsmål.

 

NÅR MÅL OG ØNSKER SKAL REALISERES

Som bygherre er det vigtigt, at jeres projekt får den rigtige start. Derfor sikrer vi at I får defineret og afgrænset projektet fra starten. Vi agerer som din samarbejdspartner, der indgår i en løbende dialog under hele projektforløbet – og som fokuserer på at mål og ønsker bliver holdt indenfor den økonomiramme og mulighed jeres ejendom har.

Vi sætter os ind i jeres behov og udfordrer jer som bygherre, så mål og ønsker bliver afklaret. Den gode start på et projekt handler derfor også om at vælge en bygherrerådgiver, der har erfaring og ekspertise indenfor alle faser i et projekt. Den rådgivning får I hos ART-TEK. Vi har et godt kendskab til den gamle bygningsmasse og et bredt erfaringsgrundlag der kan hjælpe jer til at træffe kvalificerede beslutninger i alle dele af processen.

Et byggeprojekt kræver åben dialog og tillid mellem rådgiver og bygherre da der kan være uforudsigelige og kompleks proces og udfordringer; fx vedrørende arkitektur, myndighedskrav, tilrettelægning samt byggetekniske forhold. Alt dette kan have konsekvenser for projektets kvalitet og tidsplan. Derfor klæder vi bygherren på til at træffe velovervejerede og langsigtet beslutninger, der er afstemt i forhold til de mål og ønsker projektet har og som sikrer at vi kommer sikkert i mål.

 

CASESTORY

ØSTERBROGADE 120

Østerbrogade 120, er et godt eksempel på et godt samarbejde mellem rådgiver og bygherre. Her er resultatet blevet en smuk ejendom på Østerbro, hvor bygningen er total istandsat og står i dag som ny.

Ejendommens gamle tag er blevet nedrevet og nye tagboliger er etableret – nyt tag er lagt med natur skiffer samt nye kviste i kobber. Vinduerne er blevet udskiftet mod gade og facaderne er total renoveret med indfarvet puds med nye altaner mod gården, og speciel designet franske altaner med håndmalet guldblade, mod gaden.

Hele projektet har taget cirka 2,5 år fra registrering og myndighedsbehandling til færdig aflevering.

ART-TEK Ingeniør Rådgivning har fungeret som bygherrerådgiver på hele projektet og stået for udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse. Vi har desuden udført statiske beregninger, udbudsmateriale og indhentning af priser i hovedentreprise fra flere entreprenører.

Under udførelsesfasen har ART-TEK stået for byggeledelse, tilsyn og byggemøder, aflevering samt økonomiopfølgning.

Læs hele projektet her – Østerbrogade 120

 

REALISERING I PROCESFASER

Som bygherrerådgiver sørger vi for at jeres byggeprojekt følger en helt fast projektplan, der sikre at projektet bliver realiseret indenfor den aftalte tid, pris og kvalitet. Procesplanen er opdelt i to faser: FASE 1 ”Projektering” og FASE 2 ”Udførsel”. De to faser sikre at et projekt bliver belyst fra flere vinkler og munder ud i et bygbart resultat, der igen sikret at projektet realiseres.

 

FASE 1 – PROJEKTERING
• Registrering
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt og entreprisekontrakt

I FASE 1 skal projektet defineres. Der skal søges om byggetilladelse og alle statiske beregninger og tekniske tegninger udføres som grundlag, dette er for at kunne indhente tilbud fra forskellige leverandører, så budget og entreprisekontrakt kan klarlægges og projektet klargøres til FASE 2.

FASE 2 – UDFØRESEL
• Udførelsesprojekt
• Byggeledelse
• Aflevering

I FASE 2 skal projektet udføres. Der afholdes løbende informations- og statusmøder, samt opfølgning af det arbejde, der udføres på baggrund af det tekniske materiale fra FASE 1.

 

Vil du læse mere om vores projektforløb – så læs mere her PROJEKTFORLØB

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Står I og skal i gang med et renoverings- eller større byggeprojekt? – så kan ART-TEK rådgive jer i henholdt til hvilke muligheder, der er for jeres ejendom og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

 

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5