Renovering af revner i udvendig murværk

REVNER I MURVÆRKET

SÆTNINGSSKADER ELLER SVIGT AF BÆREEVNE?

Revner i murværk kan fremkomme af adskillige årsager, hvilke der kan skrives tykke bøger om.

I nedestående, vil vi forsøge at gennemgå de mest oplagte årsager til revner, og beskrive løsningsmetoderne for udbedring af skaderne.

 

DEFINITION AF REVNER

Hvad er en revne, og hvordan opfører den sig i murværk?

Indlægget omhandler revner i murværk opført i teglsten. Revnerne løber over flere murskifter (lodret) eller vandret over flere stenlængder. Revnerne kan være opstået pludselig eller over en længere periode. Afskalning i murværket og puds, huller i fugerne, revnede og sprængte mursten m.m. vil ikke blive behandlet i dette indlæg.

 

ÅRSAGEN TIL REVNER

Årsagen til at der opstår revner i murværket kan være svære at fastlægge, også for en fagmand. Årsagen til dette er, at der kan mangle en del oplysninger om bygningen og bygningens statiske system, som skal bruges for at kunne fastslå årsagen. Der kan også være tale om en kombination af flere af nedenstående grunde. Dog er de mest almindelige forekommende årsager listet herunder med eksempler og ikke mindst forklaringer.

 • Sætninger i fundamenter
  Her er der taler om svigt i jordens bæreevne (fundering på ikke bæredygtig jord), fejl i funderingsmetode, nærstående træer som udtørrer jorden, ændring af vandspejl niveau, utætte afløb og brønde m.m.
 • Bæreevnesvigt
  Det opstår ved større koncentreret lodrette eller vandrette laster, som påvirker murværket, fejl i dimensionering af murværket, og fejl i opmuringen, hvor der er benyttet svagere mørtel eller sten.

Revner-i-murværk-bæreevne-svigt-710x355

 • Uhensigtsmæssigt ombygningsarbejde.
  Det kan f.eks. være nedrivning af stabiliserende vægge uden erstatning i form af stabiliserende rammer eller lignende. Fjernelse af en dækkonstruktion, som understøtter de murede felter, kan også give revner i murværket.
 • Manglende bevægelsesmulighed (dilatationsmulighed).
  Opmuring af lange murfelter uden at tage hensyn til bevægelser af konstruktionen forårsaget af fugt og temperatur.
 • RustskaderJernbjælker-er-rustet-400x300
  Hvis der f.eks. er jernbjælker over vindues- og døråbninger kan disse med tiden blive gennemgribet af rust. Rusten udvider sig op til 10 gang mere end selve jernet og derfor presser rusten murværket ud, og der dannes revner. Rustskader inkluderer også rusttærede murbindere.
 • Forkert placering af eller mangel på murbindere.
  F.eks. ved at placere murbindere meget tæt på husets hjørner eller ved at placere 2-3 murbindere på 1 m2, vil der ofte opstå revner.
 • Små fine revner
  Det er nødvendigt at pointere, at murværk, ligesom beton, revner. Det er vigtigt, at det bliver forudsat under projekteringen, at der vil forekomme revner. Dog er det sådan, at revnerne skal styres ved hjælp af armering eller revneanvisere. Er der revner med en revnevidde på mindre end 0,3 mm, er der som udgangspunkt ingen grund til bekymring.

 

ANALYSE

Undersøgelse-af-jernbjælker-512x640

Har du revner i dit hus, som umiddelbart virker store, er det en rigtig god idé at kontakte et rådgivende ingeniørfirma, som kan hjælpe dig med at fastlægge årsagen til revnedannelserne.

Analysedelen og fastlæggelsen af årsager til revner i murværk er meget vigtig for senere at kunne udbedre skaderne.

UDBEDRING AF SKADER

Udbedring af skaderne kræver først og fremmest at årsagen til revnerne standses. Nedestående er listet en  typisk løsning på de tidligere nævnte problemstillinger.

 • Revner forårsaget af funderingsforhold
  Det er vigtigt at holde øje med revnerne over et stykke tid for at sikre, at jorden har sat sig og revnerne ikke længere udvikler sig inden man påbegynder udbedringen. Er revnerne stoppet med at udvikle sig, er det tilstrækkeligt at udskifte de skadede sten og omfuge de revnede fuger. Er revnerne til gengæld i fuld gang med at udvikle sig, så er det meget nødvendigt at få fat i et ingeniørfirma, som kan hjælpe med rådgivningen. Her er det som regel nødvendigt at udarbejde en geoteknisk rapport for at vurdere jordens bæreevne og samtidig undersøge husets fundamenter.
 • Revner ved bæreevnesvigt
  Her er det nødvendigt, at et ingeniørfirma hjælper med rådgivningen og evt. udarbejdelse af statiske beregninger for forstærkning af murværket.
 • Revner ved ombygningsarbejde
  Er der tale om en svækkelse af husets globale stabiliserende system, er det nødvendigt at genoprette husets stabilitet. Et ingeniørfirma kan hjælpe med udarbejdelse af statiske beregninger og konstruktionstegninger.
 • Revner ved manglende bevægelsesmulighed (dilatationsmulighed)
  Det er nødvendigt at kunne etablere en bevægelsesmulighed. Her er det nødvendigt at kunne skære facaden op hele vejen igennem og etablere en elastisk fuge. De skadede sten udskiftes og de revnede fuger omfuges.
 • Revner ved rustskader
  Et ingeniørfirma kan vurdere om bjælken over vinduet stadig har den nødvendige bæreevne, eller om denne skal udskiftes. I tilfælde af at bjælken stadig har rigelig bæreevne, åbnes der op for bjælken. Bjælken renses med en roterende stålbørste og stålbjælken rustbeskyttes med 3 x strygning med galvafroid. Herefter bliver der muret op i forbandt med eksisterende murværk.

Rustbeskyttelse-af-jernbjælker-500x221

 • Revner pga. murbindere
  Er der etableret murbindere tæt ved hjørnerne af huset, skal disse skæres over. Der skal være ca. 1 m fra husets hjørne til den første række bindere. Mangler der murbinder, kan der eftermonteres nye bindere som disse.

 

MURSTEN OG MØRTEL

Ved udskiftning af sten og omfugning i forbindelse med udbedring af skaderne, kan det meget stærkt anbefales, at der anvendes samme type sten og fuger som eksisterende murværk.

Ved de gamle københavnske ejendomme anbefaler jeg, at der anvendes sten kategori 1, klasse 20 og Hydraulisk kalkmørtel (dvs. det er kalk, som er et bindemiddel). Ved nyere byggeri er det som regel en kalk-cement mørtel (dvs. det er cement, som er et bindemiddel) som skal anvendes.

Under alle omstændigheder, er det nødvendigt, at et ingeniørfirma beskriver den rigtige type sten med den rigtig type mørtel, der passer præcis til den enkelte konstruktion og de belastninger der påvirker konstruktionen.

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER

Hos ART-TEK har vi ekspertisen og erfaringen til at gå ind i det enkelte projekt og analysere forholdende, således at vi kan beskrive den rigtige løsningsmodel til den enkelte konstruktion.

 

Vil I vide mere, eller har I et generalt spørgsmål til dit hus, er I velkomme til at kontakte os på tlf.: +45 2617 1919 eller på tilbud@ART-TEK.dk.

Denne side er anmeldt af: Ab Erik Ejgod. Rating 5/5