BÆRENDE KONSTRUKTIONER

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

ÆNDRING ELLER TILBYGNING? Når man vil lave ændringer i de bærende konstruktioner, skal man være klar over at der er nogle forholdsregler man skal tage højde for.   FORHOLDSREGLER 1. FULDMAGT Der skal foreligge en fuldmagt fra ejeren i forbindelse med ansøgningen i kommunen. Ved[...]

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER

NYBYG ELLER OMBYG? Er du i gang med et byggeri, så har du sikkert brug for udarbejdelse af statiske beregninger. I denne artikel kan du læse mere om, hvad statiske beregninger er, og hvordan du skal forholde dig til myndighederne m.m.   BYGGERIET OMFATTER Nybyggeri af enhver art Ombygning[...]

Læs mere

BÆRENDE VÆGGE

MULIGHEDER OG EKSTRA PLADS Nedrivning af en bærende væg kan resultere i flere forskellige markante fordele. Lejlighedens kvadratmeter kan bl.a. udnyttes på den mest optimale måde, og der kan tilføjes mere funktionalitet til lejligheden. Sagt med andre ord, vil fjernelse af en væg give dit[...]

Læs mere

SPÆRBEREGNING

ÆNDRING AF TAGFORMEN? Spærberegninger ved nybyg og renovering – Tagkonstruktioner kan udføres i forskellige formater og udformninger. Som regel er det arkitekten, der definerer tagudformningen samt beklædningen, og ingeniøren, der bestemmer den udformning af spærene som passer bedst[...]

Læs mere