Bærende konstruktioner

Statiske beregninger

Er du i gang med: Nybyggeri af enhver art Ombygning der vedr. bærende konstruktioner f.eks. nedrivning af bærende væg, etablering af kvist, beregning af bjælker og spær m.m. Tilbygninger Så har du sikkert brug for udarbejdelse af statiske beregninger. Du kan i denne artikel[...]

Ændringer i bærende konstruktioner

 Forholdsregler ved ændringer i bærende konstruktioner Der skal foreligge en fuldmagt fra ejeren i forbindelse med ansøgningen i kommunen. Ved lejeboliger, ejerforeninger og andelsboligforeningener anbefales det at få fuldmagten – og dermed tilladelsen – fra foreningen henholdsvis[...]

Spærberegning

Tagkonstruktioner kan udføres i forskellige formater og udformninger. Som regel er det arkitekten, som definerer tagudformningen og beklædningen, og os ingeniører, der herefter bestemmer den udformning af spærene som passer bedst økonomisk såvel som statisk til den valgte tagudformning. Hvad[...]