Etablering af taglejligheder, statiske beregninger, konstruktionsprojekt, varmetabsberegninger

Tagboliger – Lyngby

Art-tek er igen tilbage på Lyngby Hovedgade med en tagboligprojekt.

Art-tek udarbejder statiske beregninger og dokumentation af bæreevne for de bærende konstruktioner, samt energiberegninger og dokumentation af overholdelse af lydkrav i BR 10.

Vi glæder os igen til samarbejdet med arkitekten Johnny K. Petersen.

Opgaven forventes afsluttet primo november.