ART-TEK udfører renovering af facader i København og på Frederiksberg

RENOVERING AF FACADEN

DEN ARKITEKTONISK KLIMASKÆRM

Facaderne er den bygningsdel, der påvirkes mest af udeklimaet – næst efter taget. Facaden udsættes ikke kun for vind og vejr, men påvirkes også af luftforurening (Co2), vintersaltning mv. Derfor sker der en konstant nedbrydning af facadens materialer, hvorfor der stilles store krav til materialevalg, opbygning og udførelse – det er her en renovering af facaden er vigtig.

Ønsker I at renovere ejendommens facader, kan ART-TEK hjælpe. Vi yder rådgivning ift. hvilke muligheder, der er for jeres ejendom, og udarbejder efterfølgende et fyldestgørende projektmateriale.

Nedenstående artikel beskriver beslutningsgrundlaget og processen, ifm. facaderenovering.

 

BESLUTNINGSGRUNDLAG

BESLUTNINGSGRUNDLAG
Argumenterne for at foretage en facaderenovering, er som regel de samme som ved udskiftning af ejendommens gamle tag. Nemlig vedvarende nedbrydning og/eller skader på eksisterende murværk eller træ, såsom revnedannelse, svamp m.m.

Når I som forening vælger at fortage en facaderenovering, sker det typisk på baggrund af en vedligeholdelses- og budgetplan, der kan løbe over 10-15 år. Hvor byggerådgiveren har gennemgået ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, og vurderet at facaden skal renoveres. Dette lægges som regel ind i foreningens budgetplan som ”facaderenovering”, så en opsparing kan gå i gang, med mindre der er andre aktuelle forhold der gør sig gældende, såsom skader i konstruktionen eller behov for energioptimering. Tit går der nogle år før et facadeprojekt igangsættes.

Typiske skader i facaden:

  • Murstensfacader – Revner i konstruktionen, nedbrudte/frostsprængte mursten, løse furer eller hussvamp
  • Betonfacader – Revner i konstruktionen, overfladen smuldre/skaller
  • Energioptimering – Isolering af facaden

 

HENSYN OG FORHOLD:
Ved en facaderenovering, er der altid nogle forhold, der skal tages hensyn til:

1. De arkitektoniske forhold – Hvordan skal løsningen se ud?
2. Hvilke materialer er brugt – Sandsten, mursten, beton, træ mv.?
3. Myndighedsbehandling – Hvilke lokalplaner eller lovmæssige krav foreligger?

Bemærk – myndighederne skal ansøges om byggetilladelse eller dispensation, ved synlige ændringer på facaden eller ved energioptimering.

 

ÆSTETIK OG MATERIALEVALG
Facaden er en udsat bygningsdel, og derfor stilles der særlige krav til materialer – Tommelfingerreglen er, at der renoveres med de samme materialer, som den oprindeligt er opført i.

 

PLANLÆGNING OG DIALOG
Når beslutningen er taget, udarbejdes et byggeprogram. Et byggeprogram er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet og byggeprocessen. Det er rådgiveren, der udarbejder byggeprogrammet, i samarbejde med bygherren.

Som bygherre, kommer man langt, hvis man sørger for at etablere en konstruktiv og åben dialog med både rådgiver og myndighed. Et facadeprojekt kan rumme udfordringer; fx vedrørende arkitektur, myndighedskrav, beslutning, tilrettelægning samt byggetekniske forhold.

 

REALISERING AF PROJEKTET
Når facadeprojektet skal realiseres, er der to faser;

FASE 1 – PROJEKTERING
• Registrering
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt

Her skal projektet defineres. Der skal søges om byggetilladelse. Alle statiske beregninger og tekniske tegninger usamles som grundlag, for at kunne indhente tilbud fra forskellige leverandører. Herefter klarlægges et budget, som danner grundlag for FASE 2.

 

FASE 2 – UDFØRELSE
• Udførelsesprojekt
• Byggeledelse
• Aflevering

Når projektet udføres, afholdes der løbende informations- og statusmøder, samt opfølgning af det arbejde, der udføres på baggrund af det tekniske materiale fra FASE 1.

 

PROJEKTFORLØB
Læs mere om vores projektforløb her – PROJEKTFORLØB

 

ART-TEK SOM JERES FORTRUKNE RÅDGIVER
Ønsker I at renoverer ejendommens facade, kan ART-TEK rådgive jer iht. hvilke muligheder der er, og udarbejde efterfølgende projektmateriale.

Vi har ekspertisen og erfaringen til at påtage os rollen som Bygherrerådgiver eller agere Rådgiver på allerede i gangværende projekter.

Ønsker I at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: 26171919 eller skrive til tilbud@ART-TEK.dk